akademia_bystrzaków

akademia_mystrzaków_logo

Akademia Bystrzaków to projekt edukacyjny, który we współpracy z naszą placówką realizuje Centrum Edukacji Smart_Lab.
Autorką programu jest dr inż.Anna Mietlarek-Kropidłowska, trójmiejska popularyzatorka nauki, wielokrotnie nagradzana za swoją działalność edukacyjną, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W ramach zajęć nasi podopieczni realizują program zajęć z obszaru nauk przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia, ekologia, elementy historii i geografii). To niezwykle różnorodny materiał dydaktyczny, opracowany oddzielnie dla każdego kolejnego semestru zajęć.

Idea Projektu
Projekt zakłada zwiększenie kompetencji poznawczych naszych podopiecznych, umożliwiających precyzyjne i przemyślane wykorzystanie zarówno posiadanej, jak i zdobywanej podczas zajęć wiedzy w praktyce. Mając na uwadze, że tempo rozwoju przedszkolaka zależy nie tylko od wrodzonych predyspozycji, ale także od jego środowiska, doświadczanych bodźców i samodzielnego wysiłku, wspieramy rozwój poznawczy przez stymulację umiejętności postrzegania, zapamiętywania i przetwarzania informacji. Samodzielne wykonywanie eksperymentów to nie tylko ogromna frajda, ale również swoista gimnastyka dla chłonnego umysłu małego dziecka. Podstawą Projektu, jest nasza świadomość potrzeby kształtowania w dzieciach od najmłodszych lat takich kompetencji, które będą dawać im fundament wiedzy. Do skutecznego działania we współczesnym świecie nie wystarcza już jednak tylko wiedza i umiejętności. Trzeba je jeszcze umieć z sukcesem wykorzystywać. Stąd też nie zapominamy również o umiejętności pracy zespołowej. Z tego powodu niektóre eksperymenty dzieci wykonują we współpracy z kolegami z grupy. Wszystkie doświadczenia są tak zaplanowane, aby wykorzystywać naturalną ciekawość świata do rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych i naukowych oraz kształtowania umiejętności obserwacji zjawisk w świecie ożywionym i nieożywionym.

akademia_mystrzaków_logo

akademia_mystrzaków_logo

Nasze doświadczenie

Jako naukowcy, nasze pomysły, inicjatywy edukacyjne oraz wyniki prowadzonych projektów prezentujemy podczas konferencji naukowych (w Centrum Edukacji Nauczycieli, Polskiej Akademii Dzieci), festiwali nauki – m.in. w Warszawie na zaproszenie Urzędu Patentowego RP oraz opisujemy w publikacjach. Efekty naszego projektu prezentowaliśmy również w programie TVP Oferta Pana Alberta.

Bezpieczeństwo

Jako Rodzice, wiemy, że równie ważne, jak zdobywanie wiedzy przez nasze pociechy, jest ich bezpieczeństwo, dlatego też kładziemy na ten aspekt pracy zawsze niezwykle duży nacisk. Młodzi eksperymetatorzy podczas zajeć mają fartuchy i okulary ochronne.

akademia_mystrzaków_logo